Πιλοτική υποδομή Νέφους (EG-CI)

 
To EG-CI (ELIXIR-GREECE Cloud Infrastructure) είναι η υπολογιστική υποδομή, που παρέχεται από τον Ελληνικό κόμβο και υποστηρίζει ένα μεγάλο εύρος υπηρεσιών Βιοπληροφορικής. Η πιλοτική έκδοση φιλοξενείται σε μία υπολογιστική συστάδα περίπου 10 κόμβων, ενώ μέσα στο 2020 η υποδομή θα επεκταθεί σε ένα ετερογενές Νέφος που θα περιέχει ~50 υπολογιστικούς κόμβους διαφορετικών δυνατοτήτων (regular servers, GPU-enabled servers, SSD-enabled servers, κλπ). Οι χρήστες του EG-CI έχουν την επιλογή είτε να δημιουργήσουν τις δικές τους εικονικές μηχανές (VMs) για να φιλοξενήσουν τις υπολογιστικές τους υπηρεσίες ή να ανεβάσουν και να εκτελέσουν ροές εργασίας με λογισμικό και βιβλιοθήκες "πακεταρισμένα" σε επιστημονικές εικόνες για Docker.
 

Η πιλοτική έκδοση του EG-CI βρίσκεται στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://egci-beta.imsi.athenarc.gr.