Εργαλεία

Ένα πλήθος εργαλείων και υπηρεσιών ανάλυσης δεδομένων για τις επιστήμες της ζωής, που δημιουργήθηκαν και συντηρήθηκαν από τα μέλη της ELIXIR-GR, έχουν ήδη δημιουργηθεί και βρίσκονται υπό συνεχή ανάπτυξη και βελτίωση. Ο κατάλογος των σχετικών εργαλείων και υπηρεσιών, που αναπτύσσονται, προσφέρονται και αναπτύσσονται από τα μέλη της ELIXIR-GR, θα αξιολογείται συνεχώς και θα συμπεριλαμβάνεται (μέσω κατάλληλης προσαρμογής και διασύνδεσης) στο παρεχόμενο περιβάλλον ELIXIR-GR.

Σημείωση: Δεδομένου ότι το ELIXIR-GR βρίσκεται υπό κατασκευή, οι ακόλουθες υπηρεσίες παρέχονται από συνεργάτες χωρίς σχέδιο παράδοσης υπηρεσίας.

Όνομα Εργαλείουsort ascending Ίδρυμα
VICTOR Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών "Αλέξανδρος Φλέμιγκ"
Variant Ranker Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
TRES Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
SymCurv Πανεπιστήμιο Κρήτης
SweeD Ιδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
SCENERY Πανεπιστήμιο Κρήτης
RNEA Πανεπιστήμιο Κρήτης
recoup Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών "Αλέξανδρος Φλέμιγκ"
Proteosign Πανεπιστήμιο Κρήτης
PRED-TMBB2 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
PRED-TAT Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
PRED-SIGNAL Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
POTAMOS Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
PCA-correlated SNPs tool Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
OnTheFly Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών "Αλέξανδρος Φλέμιγκ"
NORMA Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών "Αλέξανδρος Φλέμιγκ"
Network Analzer Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
NAP Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών "Αλέξανδρος Φλέμιγκ"
MXM Πανεπιστήμιο Κρήτης
Mutations-Meta-Analyser Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Pages