Εργαλεία

Ένα πλήθος εργαλείων και υπηρεσιών ανάλυσης δεδομένων για τις επιστήμες της ζωής, που δημιουργήθηκαν και συντηρήθηκαν από τα μέλη της ELIXIR-GR, έχουν ήδη δημιουργηθεί και βρίσκονται υπό συνεχή ανάπτυξη και βελτίωση. Ο κατάλογος των σχετικών εργαλείων και υπηρεσιών, που αναπτύσσονται, προσφέρονται και αναπτύσσονται από τα μέλη της ELIXIR-GR, θα αξιολογείται συνεχώς και θα συμπεριλαμβάνεται (μέσω κατάλληλης προσαρμογής και διασύνδεσης) στο παρεχόμενο περιβάλλον ELIXIR-GR.

Σημείωση: Δεδομένου ότι το ELIXIR-GR βρίσκεται υπό κατασκευή, οι ακόλουθες υπηρεσίες παρέχονται από συνεργάτες χωρίς σχέδιο παράδοσης υπηρεσίας.

Όνομα Εργαλείουsort descending Ίδρυμα
GWAR Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
haplotypeAnalysisPipeline Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
HGCA Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών
M-IOLITE Ιδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
Meander Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών "Αλέξανδρος Φλέμιγκ"
Medusa3 Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών "Αλέξανδρος Φλέμιγκ"
METAGEN Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
metaseqR Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών "Αλέξανδρος Φλέμιγκ"
microTSS Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
MiGA Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Mutations-Meta-Analyser Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
MXM Πανεπιστήμιο Κρήτης
NAP Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών "Αλέξανδρος Φλέμιγκ"
Network Analzer Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
NORMA Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών "Αλέξανδρος Φλέμιγκ"
OnTheFly Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών "Αλέξανδρος Φλέμιγκ"
PCA-correlated SNPs tool Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
POTAMOS Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
PRED-SIGNAL Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
PRED-TAT Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Pages