Εργαλεία

Ένα πλήθος εργαλείων και υπηρεσιών ανάλυσης δεδομένων για τις επιστήμες της ζωής, που δημιουργήθηκαν και συντηρήθηκαν από τα μέλη της ELIXIR-GR, έχουν ήδη δημιουργηθεί και βρίσκονται υπό συνεχή ανάπτυξη και βελτίωση. Ο κατάλογος των σχετικών εργαλείων και υπηρεσιών, που αναπτύσσονται, προσφέρονται και αναπτύσσονται από τα μέλη της ELIXIR-GR, θα αξιολογείται συνεχώς και θα συμπεριλαμβάνεται (μέσω κατάλληλης προσαρμογής και διασύνδεσης) στο παρεχόμενο περιβάλλον ELIXIR-GR.

Σημείωση: Δεδομένου ότι το ELIXIR-GR βρίσκεται υπό κατασκευή, οι ακόλουθες υπηρεσίες παρέχονται από συνεργάτες χωρίς σχέδιο παράδοσης υπηρεσίας.

Όνομα Εργαλείουsort descending Ίδρυμα
PRED-TMBB2 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Proteosign Πανεπιστήμιο Κρήτης
recoup Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών "Αλέξανδρος Φλέμιγκ"
RNEA Πανεπιστήμιο Κρήτης
SCENERY Πανεπιστήμιο Κρήτης
SweeD Ιδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
SymCurv Πανεπιστήμιο Κρήτης
TRES Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Variant Ranker Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
VICTOR Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών "Αλέξανδρος Φλέμιγκ"

Pages